ใกล้เข้ามาแล้ว SIMA ASEAN Thailand 2017

                    [...]